عزت واقتدار راس همه مذاکرات

دهه فجروپیروزی مبارک.

امروز ماهواره فجربرفراز آمریکاخودنمایی کرد.

واین است آنچه کدخدا نمی خواهد وازآن بیمناک است.

پیشرفت واقتدارهمراه باعزت وسربلندی درتمام امور.

این روزها میمیرد ولگد کوب میشود شیطان بزرگ.

به قول خمینی کبیر:عصبانی باش واز این عصبانیت بمیر.

مرگ بر آمریکا شیرین ترین شعاریست که این روزها بیشتر میشنوم.

التماس دعای فرج.

/ 0 نظر / 34 بازدید